Vertrouwenspersoon PVDV

Ben je lid van PVDV en heb je te maken met ongewenst gedrag van tennissers, trainers, of andere mensen die bij tennisactiviteiten zijn betrokken? Dan kun je altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon Aafke Zeijl.

Het is belangrijk dat de tennisvereniging een fijne en veilige plek is voor iedereen. Mocht er zich onverhoopt toch een situatie voordoen waarbij je je niet prettig voelt dan kan de VCP hiervoor een aanspreekpunt zijn. De VCP is een aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft ten aanzien van seksuele intimidatie, doping gebruik, machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten of discriminatie. De VCP kan benaderd worden door zowel de sporters, de ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Pas in zeer ernstige situaties zal de vertrouwelijkheid moeten worden opgeheven. Naar aanleiding van het gesprek kunnen we samen bekijken welke stappen er kunnen worden genomen om het probleem op te lossen. De oplossing bepaal je in principe zelf. De VCP geeft aan welke mogelijkheden er zijn.  

Wanneer je meer wil weten over wat wel en niet tot de taken van de VCP hoort dan is dit te lezen op Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag.

Aafke is bereikbaar op het email adres: [email protected].  Hier kun je kenbaar maken dat je contact met haar wilt en kan er een afspraak gemaakt worden.

Daarnaast kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het bestuur van PVDV via [email protected] of de secretaris via [email protected]. Ook is het mogelijk om een van de bestuursleden persoonlijk te benaderen. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Wij zijn bereikbaar via ons emailadres.

Tennispark Rijnvliet

Sportpark Rijnvliet 1
3545 EA Utrecht

KVK-nummer

40479155