Tarieven

Hieronder vind je de verschillende contributietarieven.

Algemeen lid senioren [jaar- en winterlidmaatschap]:Een algemeen lid kan altijd spelen met inachtneming van de normale beperkingen zoals baanonderhoud, competitie, toernooien en trainingen.

Daglid vanaf 18 jaar [jaarlidmaatschap]: Een daglid kan op maandag t/m vrijdag spelen tot 19.00 uur. Ook hier gelden de normale beperkingen.

Jeugdlid 5-7 jaar of 8-18 jaar [jaarlidmaatschap]: Een jeugdlid is bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 18 jaar en kan alle dagen spelen tot 19.00 uur. Ook hier gelden de normale beperkingen.

Verenigingslid: Leden die zelf niet meer actief zijn, kunnen verenigingslid worden zodat zij op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van  PVDV Meer informatie hierover kan je opvragen middels een mail aan de ledenadministratie

Binnen PVDV gelden zgn. verplichte cluburen. Wanneer je je inschrijft voor de beschikbare clubtaken c.q. cluburen, dan krijg je de borg gerestitueerd. Totaal dien je je 10 uur of meer ingezet te hebben voor de club. De borg wordt aan het begin van elk kalenderjaar tegelijk met de contributiebetaling geïnd. Wordt je lid, dan ben je het eerste jaar* vrijgesteld van het betalen van de borg. Meehelpen in de club mag en kan altijd. 

* Dit geldt voor iedereen die tot 2 jaar terug niet eerder lid is geweest van PVDV.

De werkzaamheden bestaan uit helpen in het paviljoen en de bar, bij de (jeugd)toss, toernooien, schoonmaken en groen- en parkonderhoud. Zo zorgen we er met zijn allen voor onze club, dat we activiteiten kunnen organiseren en dat ons prachtige park er op-en-top uit blijft zien! 

Jeugdleden tot en met 17 jaar en leden vanaf 70 jaar zijn vrijgesteld van deze regeling. 

PVDV hanteert een gezinskorting, deze werkt als volgt:

  • Van een en hetzelfde gezin/woonadres: Wanneer 1 ouder lid is, krijgt elk jeugdlid 18 euro korting
  • Van een en hetzelfde gezin/woonadres: Wanneer 2 ouders lid zijn, krijgt elk jeugdlid 28 euro korting.

De contributie wordt pro rato berekend vanaf het moment dat je bent ingeschreven.

Het lidmaatschap loopt tot en met 31 december en wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging dient vóór 1 december te geschieden. Bij opzegging na 1 december worden er 25 euro administratiekosten aan je doorberekend.

Downloads: