Regels voor vrij spelen op het park

Hier vind je een aantal regels en hiermee hopen wij tennisplezier voor al onze leden te garanderen:

Betreding en gebruik van de tennisbanen

Het is verboden om de tennisbanen te betreden wanneer:

  1. Er sprake is geweest van ijzel
  2. Er sprake is van opdooi
  3. Er een sneeuwlaag op de tennisbaan ligt. De sneeuw dient op natuurlijke wijze van de baan te verdwijnen.
  4. Er sprake is van strenge vorst (temperaturen lager dan -10 graden Celsius)
  5. De toplaag bevroren is*
  6. De lavalaag bevroren is*

*Precieze uitleg met betrekking tot het betreden van de tennisbanen wanneer de top en –lavalaag bevroren zijn kunt u vinden via deze link: Betreding banen

Een ieder die de baan betreedt om te spelen dient in het bezit te zijn van een geldige spelerspas. Indien men nog niet over een dergelijke pas beschikt kan er een noodpas worden opgehaald aan de bar in het paviljoen. Mocht het lid een introducé meenemen dan dient deze een introducépas op te halen aan de bar in het paviljoen. Bij volledige bezetting van de banen gaan de eigen leden vóór de introducés.

 

Afhangen (tennisbox)

Afhangen kan alleen met een geldige spelerspas. Hieronder vallen ook de noodpas én de pas voor introducés welke u bij de bar in het paviljoen kunt afhalen. Het afhangen van de tennisbanen gebeurt door middel van de Tennisbox.

Er kan pas afgehangen worden wanneer minimaal twee spelers aanwezig zijn.

De speeltijd voor singlewedstrijden bedraagt 30 minuten en voor dubbel wedstrijden 45 minuten. Leden die les hebben mogen een half uur vóór en een half uur na de les niet afhangen.

U kunt pas opnieuw afhangen als andere spelers uw baan hebben afgehangen. ‘Doorhangen’ dat wil zeggen de baan (voortijdig) verlaten om opnieuw een speeltijd af te hangen is niet toegestaan. Mochten er aan het einde van de door u ingestelde tijd geen ‘nieuwe’ spelers gemeld hebben die op de door u afgehangen baan willen spelen, dan kunt u doorspelen.