Nieuwe bestuurssamenstelling PVDV

Sinds de ALV van 10 april jl is PVDV maar liefst twee nieuwe bestuursleden rijker!

Jacques Martens is door de aanwezige leden benoemd tot penningmeester en Petra Jungjohann is toegetreden als bestuurslid Ledenzaken. Petra is al ruim vijf jaar lid van PVDV en die tijd actief geweest in diverse commissies waaronder de communicatiecommissie. Jacques is maar liefst vijftien jaar lid van onze club en voor velen een zeer bekend gezicht. Zowel Petra als Jacques tennissen veel op de club: in lesverband,  bij de toernooien en competities en als fervente toss spelers!

De toetreding van Petra en Jacques is  zeer goed nieuws voor onze club omdat het bestuur nu  bijna  weer op volle sterkte is en vol nieuwe energie samen met de commissies volop aan de slag gaat.  

Het afgelopen jaar heeft een zeer uitgedund bestuur bestaande uit Joost de Groot, Heleen Faas en Dyhna Koch met veel dubbeltaken de club draaiende gehouden. In de ALV van 10 april jl. is Dyhna afgetreden als bestuurslid tenniszaken zodat ze al haar energie kan inzetten als coördinator van onze  twee grootste commissies: de Technische Commissie en de Toernooi commissie. We bedanken Dyhna voor haar lange inzet als bestuurslid!

 Het bestuur van PVDV is nu als volgt samengesteld:

Joost – voorzitter (met in zijn portefeuille : vrijwilligerscommissie, barcommissie en jeugdcommissie)

Heleen – secretaris (met in haar portefeuille: ledenadministratie, communicatiecommissie, ICT commissie en senioren commissie)

Petra – bestuurslid Ledenzaken (met in haar portefeuille : Open Dag, Leden Aanbod, LRT tennisschool, activiteitencommissie en het buddy team)

Jacques – penningmeester (met in zijn portefeuille: financiële zaken, kascommissie en sponsorcommissie)

Vacature – bestuurslid tenniszaken.

Nieuws overzicht